Grote pensioenfondsen zien dekkingsgraad verder zakken

< Ga terug
28-04-2016
Bij vier van de vijf grootste fondsen is de beleidsdekkingsgraad inmiddels ruim onder de 100%. De kans dat in 2017 de pensioenuitkeringen en -opbouw moeten worden verlaagd, wordt daardoor steeds groter. Bepalend is de stand van de dekkingsgraad op 31 december 2016.
Mochten pensioenverlagingen volgend jaar aan de orde zijn, dan blijft de financiële terugval in 2017 voor veel gepensioneerden beperkt tot enkele euro’s per maand. Dit komt doordat pensioenfondsen op grond van de toezichtregels de verlagingen over tien jaar mogen spreiden. Daar komt bij dat de verlagingen alleen betrekking hebben op de tweede pijler-pensioenen en niet op AOW-uitkeringen: die blijven op hetzelfde niveau.
De Pensioenfederatie realiseert zich dat het in het vooruitzicht stellen van pensioenverlagingen een pijnlijke boodschap is voor gepensioneerden en werknemers. Er zijn echter ook fondsen die er nog goed voor staan en gemiddeld ontvangen werknemers de ingelegde premies na hun werkzame leven nog steeds dubbel en dwars terug aan pensioen. Om deelnemers op langere termijn een beter perspectief te bieden zal volgens de Pensioenfederatie uiteindelijk de mogelijkheid moeten worden geboden om andere pensioencontracten te kunnen afspreken dan we nu kennen.
Bron: Pensioenfederatie 20-04-2016