Check de sociale en milieurisico’s

< Ga terug
16-04-2015
Veel bedrijven doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), zo blijkt uit de MVO Monitor 2015 van MVO Nederland. Maar veel bedrijven onderschatten nog wel de sociale en milieurisico’s van producten die zij in verre landen laten maken.
Volgens de monitor is slechts 20% van de bedrijven zich bewust van de armoede die in hun sector speelt, een derde weet dat grondstoffenschaarste speelt en de helft is zich bewust van mensenrechtenvraagstukken. Volgens de monitor zijn met name bedrijven in de retail en producenten van consumentenproducten te passief ten aanzien van internationale vraagstukken op het gebied van arbeid en milieu. Volgens MVO Nederland maakt het sterke internationale karakter van de Nederlandse economie ons kwetsbaar voor een te afwachtende houding.
Het onderzoek is gehouden onder circa duizend Nederlandse bedrijven in 13 sectoren. Hieruit komt naar voren dat ruim tweederde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) doet. In de meeste gevallen gaat het om bescheiden activiteiten in de sfeer van afvalscheiding, energiebesparing en het aanbieden van stageplekken. Onder maatschappelijk verantwoord ondernemen vallen echter ook duurzame en gezonde producten, het respecteren van mensenrechten en arbeidsomstandigheden in de productieketen en een leefbaar loon voor de medewerkers ver weg. Uit de MVO Monitor 2015 blijkt dat deze onderwerpen slechts door een beperkte groep van bedrijven met ambitie worden opgepakt.
Om bedrijven hierbij te ondersteunen, kunnen ze de gratis MVO Risico Checker (www.mvorisicochecker.nl) gebruiken. De MVO Risico Checker geeft bedrijven die internationaal zaken doen of dat overwegen een overzicht van de risico’s die per land en product spelen.
Bron: MVO Nederland, 16-04-2015