Fashion- en Sport: in gesprek over cao, maar niet met grote bonden

< Ga terug
23-04-2015
Op 16 april zijn de onderhandelingen voor de cao Fashion- & Sportdetailhandel gestart. Werkgevers INretail heeft hiervoor echter niet FNV Handel en CNV Dienstenbond uitgenodigd, maar schuift alleen aan tafel met de kleine bond Alternatief voor Vakbond.
FNV Handel noemt de uitsluiting van de grote vakbonden door INretail tekenend voor het gebrek aan realiteitszin van de werkgevers. Volgens de FNV-bond is het enige wat de werkgevers willen de zondagstoeslag afschaffen. Met de grote bonden zouden ze dat niet voor elkaar krijgen. Uit een onderzoek van FNV Handel zou blijken dat een overgrote meerderheid van de werknemers de zondagstoeslag wil behouden. Volgens FNV is Alternatief voor Vakbond ook absoluut niet representatief voor de werknemers in de sector.
De cao-onderhandelingen tussen INretail en AVV zijn voor FNV Handel aanleiding om de samenwerking met de werkgevers in de detailhandel op diverse fronten stop te zetten.
CNV Dienstenbond kondigt aan dat als het Inretail lukt om een cao af te sluiten met Alternatief voor Vakbond, het zich zal verzetten tegen een algemeen verbindend verklaring van die cao. Dit kan er dan toe leiden dat de huidige cao (inclusief de zondagstoeslag) voor leden van CNV Dienstenbond geldig blijft.
Bron: FNV 16-04-2015