Ondernemersorganisaties tegen strengere eisen WBSO

< Ga terug
29-02-2016
In een onderzoek naar het innovatiebeleid in Nederland bepleiten de onderzoekers van het CPB strengere eisen aan de WBSO. In een eerste reactie stellen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland dat ondernemers hiermee niet geholpen zijn. De ondernemers vrezen meer uitvoeringskosten aan zowel publieke als private zijde.
In het rapport ‘Kansrijk’ innovatiebeleid concluderen onderzoekers van CPB dat uitbreiding van de WBSO geen optie is. Ze verwachten dat extra uitgaven aan r&d, vanwege afnemende meeropbrengsten, minder opbrengen dan de gemiddelde subsidie-uitgaven. Een positief netto effect verwachten de onderzoekers wel van een aanscherping van de eisen om voor de WBSO in aanmerking te komen. Nu wordt als eis gesteld dat het beoogde resultaat van de r&d nieuw is voor het bedrijf. In plaats daarvan zou de eis kunnen worden gesteld dat het beoogde resultaat nieuw is voor Nederland of de wereld. Volgens de onderzoekers hanteert een aantal landen een dergelijk ‘new to the world’ criterium. Dit leidt weliswaar tot hogere uitvoeringskosten en extra administratieve lasten voor ondernemingen, maar deze extra kosten zullen beperkt zijn in vergelijking met de besparing aan subsidies en de toename van het maatschappelijke rendement, aldus de onderzoekers.
Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland ziet het CPB hiermee met hanteren van een dergelijk criterium over het hoofd dat dezelfde onderzoeksvragen ook kunnen leiden tot andere oplossingen. Juist dat levert innovatie op.
De WBSO is een echt MKB-instrument. Ruim 60% van het budget gaat naar het MKB. Dat is goed voor het ontwikkelen van eigen innovatie, maar levert ook kennis op om nieuwe technologie toe te passen. Het stellen van strengere eisen zal die verscheidenheid indammen en het vermogen van het bedrijfsleven- vooral in het MKB – om nieuwe technologie en innovatie toe te passen beperken. En daarmee dus ten kosten gaan van de innovatiekracht van het MKB.
De kracht van de WBSO, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland, is de laagdrempeligheid en toegankelijkheid voor het MKB. Bij elke aanvraag een oordeel vragen naar de stand van technologie in de wereld, zoals het CPB voorstelt, levert een enorme bureaucratische rompslomp op. En vraagt wel heel veel kennis van bedrijven en overheid. Bovendien zullen de uitvoeringskosten aan zowel publieke als private zijde enorm stijgen. Dat weegt niet op tegen het welvaartsverlies waarvan het CPB nu spreekt.
Het CPB stelt overigens volgens de ondernemersorganisaties wel terecht dat het innovatiebeleid nog sterk verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld door te kijken naar de rol van de overheid als launching customer.
Bron: VNO-NCW 25-02-2016; CPB 25-02-2016