Kosten nieuwe parketvloer aftrekbaar

< Ga terug
25-02-2016
Rechtbank Den Haag oordeelt dat de kosten voor het vervangen van een parketvloer van een monumentenpand aftrekbaar zijn als uitgaven voor monumentenpanden.
Een echtpaar kocht een appartement in een flatgebouw dat aangewezen is als Rijksmonument. Op het moment van aankoop verkeerde het appartement in slechte staat doordat het 44 jaar bewoond was geweest door één familie en daarna drie jaar leeg heeft gestaan. In de aangifte IB 2011 brengt het echtpaar een bedrag van € 73.182 aan kosten voor rijksmonumentenpanden in aftrek . Van deze kosten heeft € 10.000 betrekking op de aanleg van een parketvloer (exclusief isolatie). Bij de vaststelling van de aanslag IB 2011 heeft de inspecteur het in aanmerking genomen bedrag aan kosten voor rijksmonumentenpanden gecorrigeerd. De vraag is of die correctie terecht is. Volgens het echtpaar was de oude vloer van het appartement versleten en het vervangen van de vloer noodzakelijk om het appartement weer bewoonbaar te maken. De inspecteur stelt dat de correctie terecht is aangebracht, omdat met de aanleg van de parketvloer geen sprake is van het in oorspronkelijke staat terugbrengen van de vloer en daarnaast sprake is van inrichtingsuitgaven welke kwalificeren als niet aftrekbare huurderslasten. De rechtbank oordeelt dat de belastingplichtige aannemelijk heeft gemaakt dat het vervangen van de parketvloer nodig was om het appartement in bruikbare staat te herstellen en staat de aftrek toe als uitgaven voor monumentenpanden. De omstandigheid dat hierbij onder de vloer ook isolatie is aangebracht, doet hieraan niet af, nu de kosten daarvan niet als onderhoudskosten in aanmerking zijn genomen.
Bron: Rb. Den Haag 8-10-2015