Werkgevers vinden alternatief voor vakbond

< Ga terug
04-05-2015
Veel cao-onderhandelingen verlopen moeizaam. Veel cao’s zijn aan vernieuwing toe, maar de partijen slagen er niet in om tot een akkoord te komen. In een aantal gevallen zijn onderhandelingen afgebroken, in sommige gevallen zelfs langdurig. Recent hebben enkele werkgeversorganisaties daarom, buiten de ‘reguliere bonden’ om met Alternatief voor vakbond akkoorden gesloten.
Alternatief voor vakbond (AVV) is in 2005 opgericht en presenteert zich als een organisatie die staat voor moderne arbeidsverhoudingen, waarbij werknemers gezien worden als individuen die enerzijds heel goed in staat zijn te beslissen wat voor hen van belang is, en anderzijds een collectief nodig hebben voor zaken die nu eenmaal -vaak door de wet of de cao verplicht- collectief geregeld worden. Volgens AVV is veel regelgeving nog gebaseerd op een 40X40X40 model waarin mensen als werknemer van maandag tot en met vrijdag 40 uur werken van 8 tot 5, 40 weken per paar en 40 jaar tot aan hun (pre)pensioen. Volgens AVV voldoet in de 21e eeuw vrijwel niemand meer hieraan, maar de regels nog wel.
Onlangs sloot de organisatie een tweetal onderhandelingsresultaten voor een nieuwe cao: bij de Zelfstandige Klinieken in Nederland en de Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten. Rode draad bij beide onderhandelingsresultaten was de afwezigheid van de grote bonden (FNV, CNV en Unie) de nadruk in de cao-afspraken voor duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling. Daartegenover staan in beide akkoorden afspraken voor het afhankelijk maken van jaarlijkse verhogingen van beoordelingsgesprekken, afspraken die bij de reguliere bonden vaak grote struikelblokken zijn (afschaffen wachtgeldregeling, arbeidsduur, afschaffen zondagtoeslag). Met Inretail is AVV ook, zonder de grote bonden, in overleg over verlenging van de cao. In deze branche (voorheen mode- en sport) zijn ook zaken als zondagtoeslagen struikelblokken gebleken bij de cao-onderhandelingen met de bonden.
Bron: AVV 1-05-2015; CAOweb, 4-05-2015