Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

< Ga terug
23-02-2016
Tot 1 mei 2016 kan via www.internetconsultatie.nl commentaar worden geleverd op het concept van het wetsvoorstel Wet elektronische bestuurlijk verkeer. In dit wetsvoorstel van de bewindslieden Plasterk (BZK) en Van der Steur (V&J) is opgenomen dat overheden en andere bestuursorganen mogen vastleggen op welke wijze ze digitaal te bereiken zijn voor burgers en bedrijven. Berichten die via andere elektronische kanalen, bijvoorbeeld de verkeerde inbox, binnenkomen, hoeven ze niet in behandeling te nemen.
Doel van de conceptregeling is:

aanpassing van de regels over elektronisch bestuurlijk verkeer in de Algemene wet bestuursrecht aan technologische en maatschappelijke ontwikkelingen;
het stellen van regels om die berichten te kunnen verwerken;
modernisering van de regels over de verzending van berichten door de overheid via een zogenoemde berichtenbox;
het bieden van waarborgen bij het elektronisch bestuurlijk verkeer.

Daarnaast krijgen burgers en bedrijven volgens het voorstel een wettelijk recht op digitale communicatie met de overheid. Daar zijn dus wel regels aan verbonden. Berichten die via andere kanalen bij de overheid binnenkomen dan vooraf vastgelegd, hoeven niet meer zoals nu verplicht in behandeling te worden genomen of doorgestuurd naar het juiste kanaal. Hiermee wil men voorkomen dat burgers en bedrijven via allerlei digitale wegen berichten sturen aan overheidsorganen, zonder dat de organisatie daarop is ingericht. De bewindslieden geven echter wel aan dat het ‘behoorlijk en uit oogpunt van dienstverlening logisch’ is dat een ambtenaar die zo’n bericht tegenkomt, het doorstuurt naar de juiste plek.
Bron: SConline 22-02-2016; Internetconsultatie.nl 19-02-2016