Deel praktijkervaringen Wet werk en zekerheid

< Ga terug
23-02-2016
Ter voorbereiding op een rondetafelgesprek met deskundigen op 2 maart roept de Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid mensen en organisaties op om hun eerste praktijkervaringen met de Wet werk en zekerheid (Wwz) te delen. Hiervoor is een speciaal e-mailadres geopend: wwz@tweedekamer.nl.
Door de invoering van de Wwz per 1 juli 2015 is een aantal hervormingen op de arbeidsmarkt doorgevoerd. Deze hervormingen hebben onder meer invloed op de ontslagprocedure, de rechtspositie van flexwerkers en de duur van de WW-uitkering. De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid is benieuwd naar de uitwerking van de Wwz. Wat gebeurt er in de praktijk? Doen zich problemen voor? Zo ja, gaat het dan om aanloopproblemen of structurele problemen? En zijn er al feitelijke en/of statistische gegevens over de effecten van de Wwz beschikbaar? Praktijkervaringen kunnen tot en met donderdag 25 februari worden gestuurd naar wwz@tweedekamer.nl.
De commissie wil de praktijkervaringen en de gegevens over de Wwz betrekken bij een rondetafelgesprek met deskundigen op woensdag 2 maart van 9.30 tot 12.30 uur. Het rondetafelgesprek is verdeeld in drie blokken: ontslag en transitievergoeding, ketenbepaling/flexwerk en WW en aanvullingen cao’s. Op woensdag 9 maart volgt een debat over de Wwz met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Bron: Tweede Kamer 17-02-2016