7 miljoen beschikbaar voor afhandeling claims vakantiedagen

< Ga terug
23-02-2016
Voor de afhandeling van de circa 1.200 claims inzake de vakantiedagen van arbeidsongeschikte werknemers reserveert minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Vorig jaar september oordeelde de Hoge Raad dat de Staat onrechtmatig had gehandeld door de vakantiedagenwetgeving niet tijdig aan te passen aan de Europese Richtlijn. De Staat is volgens de Hoge Raad aansprakelijk voor hierdoor geleden schade.
Voor 1 januari 2012 bouwden arbeidsongeschikte werknemers alleen vakantiedagen op gedurende de laatste zes maanden van ziekte. Als een werknemer na langdurige arbeidsongeschiktheid werd ontslagen, kreeg hij alleen vakantiedagen uitbetaald over de laatste zes maanden. Het Europees Hof van Justitie oordeelde in 2009 dat deze beperkte opbouw van vakantiedagen bij ziekte in strijd is met de Europese Richtlijn 2003/88 en hebben de werknemers recht op vakantiedagen over gehele periode dat ze in dienst zijn, ongeacht of sprake is van arbeidsongeschiktheid of niet. Als gevolg van deze uitspraak is de wetgeving per 1 januari 2012 aangepast.
Een aantal werknemers had de Staat aansprakelijk gesteld voor de schade die zij hebben ondervonden doordat de wetgeving niet tijdig is aangepast aan de Europese Richtlijn. Hierdoor kregen zij bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid te weinig vakantiedagen uitbetaald.
Bron: div.media 22-02-2016; HR 18-09-2015