Nog veel mis bij schoonmaakbedrijven fastfoodsector

< Ga terug
18-02-2016
Gerichte controles van Inspectie SZW, Belastingdienst, UWV en IND hebben bij schoonmaakbedrijven in de fastfoodsector vorig veel misstanden blootgelegd, met name bij bedrijven die werken voor franchise-ondernemingen. Het goede nieuws is wel dat het aantal overtredingen is afgenomen.
Het afgelopen jaar zijn er bij vijftig vestigingen van bedrijven in de fastfoodsector controles geweest naar de schoonmaakwerkzaamheden. Zowel bij franchise-ondernemingen (het merendeel van de onderzochte bedrijven) als bij eigen ondernemingen. In alle gevallen wordt er een schoonmaakbedrijf ingehuurd. Bij deze vijftig vestigingen ging het om tien verschillende schoonmaakbedrijven, waarbij in totaal 102 schoonmakers werken. Slechts bij één schoonmaakbedrijf werden geen overtredingen geconstateerd.
Volgens de Inspectie SZW is positief dat het aantal overtredingen vermindert. De opdrachtgevers hebben stappen ondernomen zoals het weren van schoonmaakbedrijven die overtredingen begaan of het weer in eigen beheer nemen van schoonmaakwerkzaamheden. De problematiek doet zich hoofdzakelijk nog voor bij een aantal schoonmaakbedrijven, die werken voor franchise-ondernemingen.
Misstanden die men aantrof betroffen onder meer werktijden (geruime tijd zeven nachten per week werken), niet uitbetalen van gewerkte uren, vakantiegeld of wachturen, illegale tewerkstelling. Bij twee schoonmaakbedrijven werd een overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen geconstateerd, acht bedrijven overtraden vermoedelijk de Arbeidstijdenwet overtreden en de Wet minimumloon. In al deze gevallen verricht de Inspectie SZW nader onderzoek. Daarnaast werden 41 schoonmakers aangetroffen die vermoedelijk een ook uitkering ontvingen. UWV of gemeenten zullen een nader onderzoek doen naar mogelijke uitkeringsfraude. Ook zijn de controles voor de IND aanleiding
twaalf onderzoeken gestart naar fictieve dienstverbanden. Het betreft hier zaken waarbij bij het schoonmaakbedrijf een contract op een naam van een persoon die er niet werkzaam is werd aangetroffen. Zo’n fictief dienstverband wordt gebruikt om bijvoorbeeld een partner uit het buitenland naar Nederland te krijgen of om een andere werknemer zwart te laten werken.
Bron: Inspectie SZW, 16-02-2016