Box 3-heffing van de baan?

< Ga terug
17-02-2016
Volgens Advocaat-Generaal Niessen maakt de heffing over vermogen in box 3 een disproportionele inbreuk op het gewaarborgde recht op ongestoord genot van eigendom. Hoewel een direct ingrijpen van de rechter niet mogelijk is vanwege politieke keuzes, adviseert de AG de Hoge Raad in deze zaak aan te kondigen dat in de toekomst wordt ingegrepen. In individuele gevallen moet rechtsherstel worden geboden.
Het wachten is nu op het oordeel van de Hoge Raad.
De bezwaren tegen de box 3-heffing zijn als massaal bezwaar aangemerkt, voor zover zij betrekking hebben op de hoogte van het forfaitaire rendement. Als de Hoge Raad de conclusie van de AG volgt, worden ook de aanslagen van de belastingplichtigen herzien die geen bezwaarschrift hebben ingediend.
Het ministerie van Financiën heeft laten weten zich niet te kunnen vinden in het standpunt van de AG dat de vermogensrendementsheffing op regelniveau strijdig is met het eigendomsrecht als bedoeld in artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Het ministerie is van mening dat de vermogensrendementsheffing in box3 valt binnen de ruime beoordelingsmarge die de wetgever toekomt. Het ministerie wijst op een arrest van de Hoge Raad van april vorig jaar waarin is beslist dat het forfaitaire stelsel van Box3 in beginsel geen inbreuk vormt op het eigendomsrecht.
Het ministerie wacht het arrest af in de zaak die nu in cassatie voorligt bij de Hoge Raad. De reactie op de conclusie van de A-G zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd.
Bron: MvF 16-02-2016; Conclusie AG 4-02-2016