Wet DBA aangenomen, einde VAR in zicht

< Ga terug
02-02-2016
De Eerste Kamer heeft op 2 februari het wetsvoorstel Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties aangenomen. De wet zal op 1 mei 2016 in werking treden. De VAR-verklaring is daardoor vanaf 1 mei 2016 niet meer geldig (een maand later dan tot voor kort de bedoeling was).
In de Eerste Kamer zijn vorige week bij de behandeling nog een aantal toezeggingen gedaan:

de implementatiefase wordt verlengd. Deze loopt nu van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017. In die periode zal de Belastingdienst wel controleren en waarschuwen, maar terughoudend zijn met ‘sancties’ wegens overtredingen van de nieuwe wetgeving;
er zal een ‘handleiding beoordeling arbeidsrelaties’ gepubliceerd worden door de Belastingdienst;
een panel van onafhankelijke deskundigen gaat commentaar geven op de aan de Belastingdienst voorgelegde voorbeeldovereenkomsten.

Een motie van senator Rinnooy Kan (D66) om het wetsvoorstel aan te houden tot aannemelijk kan worden gemaakt dat het alternatief voor de voorgestelde afschaffing van de VAR-verklaring een substantiële verbetering zal betekenen voor het daadwerkelijk tegengaan van schijnzelfstandigheid, werd door de Eerste Kamer verworpen.
Bron: Eerste Kamer 2-02-2016