400 voorbeeldovereenkomsten beoordeeld

< Ga terug
19-01-2016
De Belastingdienst heeft inmiddels 400 voorbeeldovereenkomsten behandeld, nog 350 zitten er in de pijplijn waarvan het merendeel, circa 250, pas recent is voorgelegd. Dit schrijft staatssecretaris Wiebes van Financiën in een brief aan de Eerste Kamer naar aanleiding van vragen over het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie.
Volgens de staatssecretaris is de kwaliteit van de voorgelegde voorbeeldovereenkomsten sterk verbeterd nadat de Belastingdienst op haar site de eerste algemene modelovereenkomsten heeft gepubliceerd en een overzicht heeft geplaatst met informatie over kernpunten die leiden tot het oordeel wel of geen dienstbetrekking. Wiebes geeft aan dat hij er daarom alle vertrouwen in heeft dat alle (belangenorganisaties van) opdrachtgevers en opdrachtnemers die vóór 1 februari 2016 een overeenkomst hebben voorgelegd aan de Belastingdienst vóór 1 april 2016 een oordeel van de Belastingdienst krijgen over deze overeenkomst. Overigens verwacht Wiebes dat de algemene modelovereenkomsten en de sectorale voorbeeldovereenkomsten ervoor zullen zorgen dat er in de toekomst een veel beperkter aantal overeenkomsten zal worden voorgelegd.
De Eerste Kamer stemt naar verwacht volgende week over het wetsvoorstel.
Bron: MvF 18-01-2016