WAS: uitbreiding aansprakelijkheid in goederenvervoer

< Ga terug
18-01-2016
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt met een aanvulling op de Wet aanpak schijnconstructies. Die aanvulling moet er voor zorgen dat in het goederenvervoer over de weg ook opdrachtgevers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor onderbetaling.
De aanvulling moet er voor zorgen dat een werknemer bij onderbetaling naast zijn eigen werkgever ook andere partners in de keten van het goederenvervoer over de weg, zoals de uiteindelijke opdrachtgever, kan aanspreken op betaling van achterstallig loon. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat nu voor advies naar de Raad van State is.
De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
Bron: Min SZW 15-01-2016