Verkenner knelpunten seizoensarbeid en ketenregeling

< Ga terug
14-01-2016
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft oud-FNV-voorman Lodewijk de Waal aangesteld als verkenner. Hij krijgt als opdracht om de knelpunten die spelen bij seizoensarbeid in relatie tot de ketenregeling.
Tijdens het overleg met de Kamer in december deed de minister de toezegging dat hij een verkenner zou aanstellen. Een aantal Kamerleden had zorgen geuit over de stand van het cao-overleg over de zogenoemde ketenbepaling in de Wet werk en zekerheid in sectoren waar seizoensgebonden arbeid voorkomt. Door de wijziging in de ketenregeling met de Wet werk en zekerheid moeten werkgevers in die sectoren eerder een vast contract aanbieden bij een nieuwe aanstelling, terwijl de mogelijkheden om in de cao hiervan af te wijken beperkter zijn dan in het verleden.
Lodewijk de Waal krijgt de opdracht om als verkenner bij belanghebbenden te inventariseren tegen welke problemen men aanloopt als het gaat om seizoensarbeid in relatie tot de ketenbepaling, wat hiervan de achtergrond is en wat de stand is als het gaat om onderhandelingen tussen partijen om te komen tot een oplossing. De verkenner zal hierbij ook kijken hoe binnen de mogelijkheden die de wet biedt oplossingen mogelijk zijn en zo nodig bemiddelen om die oplossingen te bereiken. Uiterlijk 1 mei 2016 zal De Waal over zijn bevindingen rapporteren.
Bron: Min SZW 11-01-2015