Cao Taxi: naar één loonschaal en afschaffen pensioenregeling

< Ga terug
14-01-2016
Op 15 januari starten de onderhandelingen voor de cao Taxi. De huidige cao loopt nog tot 30 juni 2015. Vanwege de problemen in de sector wil werkgeverspartij KNV de arbeidsvoorwaarden ingrijpend aanpakken. Terug naar één loonschaal en geen pensioenregeling.
Volgens de werkgevers zijn ervaren chauffeurs nu voor veel werkgevers niet meer aantrekkelijk. Ze zijn te duur. De sector kampt met overcapaciteit, door bezuinigingen van de overheid op het doelgroepenvervoer. Om in die situatie concurrentie op loon te voorkomen willen de werkgevers terug naar één loonschaal. Binnen de looptijd van de nieuwe cao moeten de huidige medewerkers dan omgeschaald te worden. Bij medewerkers met een salarisniveau boven de loonschaal zou het salaris kunnen worden bevroren en medewerkers met een salaris lager dan de loonschaal zouden dan stapsgewijs naar het niveau van de loonschaal kunnen worden gebracht.
Om een en ander te bekostigen willen de werkgevers de pensioenregeling voor taxichauffeurs in loondienst afschaffen. Dat betekent volgens vice-voorzitter Brouwer van KNV Taxi een afname van de administratieve lasten en een kleinere kans op ontduiking van de cao. Voor de werknemers betekent het een hoger nettoloon. Brouwer wijst er op dat de pensioenregeling is ingevoerd toen veel medewerkers kostwinnaar waren. Toen was pensioen ook belangrijk. Nu kent de branche vooral veel parttimers voor wie een pensioenregeling minder belangrijk is. Veel chauffeurs beschikken liever over meer nettoloon, aldus Brouwer. Een andere maatregel waar de werkgevers aan denken is het verminderen van het aantal vakantiedagen.
Bron: Taxi Pro, 12-01-2016