Wettelijk minimumloon per 1 juli 2024

< Ga terug
14-05-2024
Het wettelijk minimumuurloon gaat per 1 juli 2024 omhoog van € 13,27 naar € 13,68 bruto. Het referentiemaandloon bedraagt per 1 juli 2024 bruto € 2.133,60 per maand.

Het wettelijk minimumuurloon gaat per 1 juli 2024 omhoog van € 13,27 naar € 13,68 bruto. Het referentiemaandloon bedraagt per 1 juli 2024 bruto € 2.133,60 per maand. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de hoogte van het wettelijk minimumloon elk jaar opnieuw vast op 1 januari en 1 juli.

Voor werknemers van 15 jaar en ouder gelden de volgende bedragen:

  • 21 jaar: percentage minimumloon 100%: € 13,68 per uur
  • 20 jaar: percentage minimumloon 80%: € 10,94 per uur
  • 19 jaar: percentage minimumloon 60%: € 8,21 per uur
  • 18 jaar: percentage minimumloon 50%: € 6,84 per uur
  • 17 jaar: percentage minimumloon 39,5%; € 5,40 per uur
  • 16 jaar: percentage minimumloon 34,5%: € 4,72 per uur
  • 15 jaar: percentage minimumloon 30%: € 4,10 per uur

BBL-leerlingen
Voor leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar gelden de onderstaande bedragen:

  • 20 jaar: percentage minimumloon 61,5%: € 8,41 per uur
  • 19 jaar: percentage minimumloon 52,5%: € 7,18 per uur
  • 18 jaar: percentage minimumloon 45,5%: € 6,22 per uur