Landelijk kwaliteitsbureau CBM

< Ga terug
12-01-2016
Met ingang van 1 januari 2016 worden alle professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren in Nederland gecontroleerd vanuit een centraal bureau: het Landelijk kwaliteitsbureau CBM dat is onder gebracht bij de Rechtbank Oost-Brabant. Ook verzoeken van nieuwe toetreders worden daar getoetst.
Door de kwaliteitscontrole te centraliseren kunnen de eisen uit het besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (Stb. 2014,46) eenduidiger en efficiënter worden uitgevoerd. Ook is er voor de brancheorganisaties nu één aanspreekpunt.
Het Landelijk kwaliteitsbureau controleert of een persoon die wil optreden als curator, bewindvoerder of mentor voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die zijn gesteld in het besluit. Benoeming in individuele zaken geschied door de kantonrechters. Ook het toezicht in die zaken blijft bij de kantonrechters. Het kwaliteitsbureau verzorgt de jaarlijkse controle op de kwaliteitseisen.
In Nederland zijn momenteel zo’n 1.800 professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren actief in 200.000 zaken. Meer informatie over de kwaliteitseisen kunt u vinden op rechtspraak.nl.
Bron: Rechtspraak.nl 4-01-2016