Achterstand in cao-akkoorden loopt op

< Ga terug
07-05-2015
In april zijn 14 cao’s tot stand gekomen met een gemiddelde loonstijging van 1,6%. Die loonstijging is in lijn met het gemiddelde tot toe dit jaar (1,6%). Sinds eind 2013 bevindt de gemiddelde loonstijging zich op dit niveau. Het aantal afgesloten cao’s blijft nog altijd achter. In de eerste vier maanden van 2015 werden 85 cao’s afgesloten, tegen 147 akkoorden in andere jaren in dezelfde periode.
Uit de maandelijkse cao-rapportage van werkgeversvereniging AWVN blijkt wel dat de in 2015 afgesloten cao’s meer afspraken bevatten over thema’s als duurzame inzetbaarheid, diversiteitsbeleid en banen voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mantelzorg. De in april afgesloten cao’s kenden zelfs aanzienlijk meer van dergelijke afspraken dan cao’s uit de eerste drie maanden van dit jaar.
In vergelijking met de akkoorden van 2014 waren er veel meer cao’s met concrete afspraken over duurzame inzetbaarheid (nu 79%, in 2014 in 70% van de cao’s). In april was in 88% van de cao’s een dergelijke afspraak opgenomen. Het percentage cao’s met een afspraak over mantelzorg steeg van 21% in 2014 naar 31% in 2015 (in april zelfs 44%). Een opvallende stijging betreft het percentage afspraken over personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 63% van de in april afgesloten cao’s kenden een dergelijke afspraak, voor de eerste vier maanden betreft het 46% van de afgesloten cao’s (2014 33%). Wel werden er minder specifieke afspraken gemaakt over Wajongers, één van die doelgroepen.
Bron: AWVN 6-05-2015