Vrije ruimte voor eind 2015 invullen

< Ga terug
14-10-2015
Onder de werkkostenregeling (WKR) is het mogelijk om 1,2 % van de totale fiscale loonsom te besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen door deze uitgaven onder te brengen in de vrije ruimte. Veel ondernemers hebben deze ruimte op dit moment nog niet helemaal gevuld. Het is dan ook verstandig nu tegen het eind van het jaar te kijken of er nog optimaal gebruik gemaakt kan worden van deze vrije ruimte door bijv. vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers die in de planning staan nog dit jaar in de vrije ruimte onder te brengen. Let echter wel op, overschrijding van de vrije ruimte leidt tot het betalen van 80% eindheffing.