Energiesector banenmotor

< Ga terug
13-10-2015
De energiesector in Nederland zorgt voor steeds meer banen, zowel bij de energiebedrijven zelf als bij toeleverende branches (o.a. bouw, industrie). De totale werkgelegenheid rond energievoorziening is sinds 2005 gegroeid van 108.000 naar ongeveer153.000 arbeidsjaren in 2013. Deze groei (42%) is aanmerkelijk hoger dan de Nederlandse werkgelegenheidsgroei van 4% in dezelfde periode. De banengroei was het sterkst bij de duurzame energie (inclusief energiebesparing).
In 2014 waren er omgerekend naar voltijdequivalenten (vte’s, of arbeidsjaar) 46.000 banen in duurzame energieactiviteiten, een toename van 61% ten opzichte van 2005. Met name isolatiewerkzaamheden en de installatie van zonnepanelen zorgden voor meer werkgelegenheid.
Van 2005 tot 2013 groeide de werkgelegenheid in de conventionele energie- en netwerkactiviteiten met 37%. Deze groei wordt voornamelijk veroorzaakt door de bouw van enkele grote energiecentrales in 2011 en 2012, waardoor het meer incidenteel is dan de gelijkmatige groei bij duurzame energieactiviteiten. Van 2012 op 2013 nam de werkgelegenheid in de conventionele energie-en netwerkactiviteiten licht af. Een cijfer voor 2014 is nog niet beschikbaar.
Bij de duurzame energieactiviteiten is de werkgelegenheid voor de opwekking van hernieuwbare energie (exploitatiefase), met name windenergie, biomassa en biobrandstoffen, met ruim 3.000 arbeidsjaren in 2013 nog relatief klein. De meeste werkgelegenheid komt voort uit de investeringen in duurzame energie, waarvan energiebesparing met 23,5.000 arbeidsjaren veruit de grootste is. Met name isolatiewerkzaamheden in bestaande huizen en gebouwen is erg arbeidsintensief. Ook de installatie en productie van zonnepanelen en de activiteiten rondom elektrisch vervoer groeien al sinds enkele jaren flink door. De werkgelegenheid in de keten van bio-energie nam de laatste jaren juist iets af, omdat er geen grote nieuwe productiefaciliteiten meer zijn bijgebouwd.
De meeste werkgelegenheid rond duurzame-energieactiviteiten zit in de bouwnijverheid en de industrie, en voor een kleiner deel in de zakelijke dienstverlening (ingenieurs, R&D) en de groothandel.
Alle energiegerelateerde activiteiten tezamen droegen 6,1% bij aan de totale omvang van de Nederlandse economie in 2013 (het bbp). Veruit de grootste bijdrage werd daarbij geleverd door conventionele activiteiten en netwerken (5,4%), waarvan de winning van aardgas het omvangrijkste was. Hoewel het aandeel van de duurzame energieactiviteiten in de Nederlandse economie met 0,7% nog klein is, neemt het wel toe. Door de bank genomen zijn energieactiviteiten niet erg arbeidsintensief, het aandeel in de totale werkgelegenheid in Nederland was in 2013 maar 2,1%.
Bron: CBS 9-10-2015