Volgend jaar meldingsplicht voor EU-werknemers

< Ga terug
12-10-2015
Per 18 juni 2016 moet de Europese handhavingsrichtlijn, Richtlijn 2014/67/EU, zijn geïmplementeerd. De handhavingsrichtlijn moet leiden tot een betere handhaving van de detacheringsrichtlijn (Richtlijn 96/71/EC). Een van de maatregelen uit de handhavingsrichtlijn is een meldingsplicht voor EU- werknemers.
De ministerraad is vorige week akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat de handhavingsrichtlijn implementeert. Door de meldingsplicht is een ondernemer uit een andere EU-lidstaat die in Nederland een opdracht uitvoert te melden welke medewerkers hij hiervoor in Nederland werkzaamheden laat verrichten en hoe lang. Zo moet een eigenaar van een Belgisch bedrijf dat in Nederland een brug wil bouwen, melden welke medewerkers aan de brug werken en hoe lang ze komen werken. Hierdoor kan de Inspectie SZW beter controleren of de betreffende EU-werknemers het loon krijgen waar ze recht op hebben. Ook zullen de inspectiediensten uit de lidstaten meer gegevens uitwisselen en wordt het gemakkelijker boetes over de grens te innen. Het wetsvoorstel is voor advies naar de Raad van State. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
Minister Asscher van Sociale Zaken werkt daarnaast aan een aanpassing van de detacheringsrichtlijn. Voorstellen voor aanpassing zijn, met de steun van zijn collega’s uit Frankrijk, Duitsland, Zweden, België, Luxemburg en Oostenrijk, aan Europees Commissaris Thyssen gestuurd. De Europese Commissie komt naar verwachting eind dit jaar met voorstellen om het vrij verkeer van diensten en werknemers eerlijker te maken.
Inzet van het kabinet is het bestrijden van oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Het kabinet is voorstander van het vrij verkeer van werknemers, maar wil dit hand in hand laten gaan met een betere bescherming van werknemers. Tijdens het Europees voorzitterschap in 2016 wil Nederland inzetten op fatsoenlijk werk.
Bron: Min SZW 9-10-2015