Hervatting cao-onderhandelingen Supermarkten

< Ga terug
06-10-2015
Onlangs (11 september) is op vervolg van een voorstel van CNV Dienstenbond na 2,5 jaar stilstand weer gesproken over de cao Supermarkten. Volgens CNV Dienstenbond verliepen de onderhandelingen nog erg aftastend, maar is er wel perspectief om eruit te komen. De CNV-voorstellen waren voor de werkgevers bespreekbaar.
De vakbondsvoorstellen voor de nieuwe cao behelzen een fatsoenlijke loonsverhoging, een forse verhoging voor de jeugdlonen en de bereidheid om te praten over het omzetten van toeslagen in structurele loonsverhogingen.
Volgens CNV Dienstenbond zijn toeslagpercentages die ooit afgesproken zijn in de jaren dat winkels veel minder open waren, ‘niet in beton gegoten’. Maar de bond wil weer niet dat werknemers de dupe worden van lagere toeslagen, zoals volgens CNV Dienstenbond onlangs bij de cao Mode & sport is gebeurd (waarbij CNV Dienstenbond en FNV geen partij waren). Voor de DC’s wil de bond de toeslagen behouden, omdat daar veel meer door fulltimers op de toeslaguren wordt gewerkt en om het gat met de cao’s voor DC-medewerkers van Albert Heijn en Jumbo niet nog groter te maken.
In oktober praten de partijen verder.
Bron: CNV Dienstenbond, 28-09-2015