Eerste Kamer neemt Wet pensioencommunicatie aan

< Ga terug
20-05-2015
Met ingang van 1 juli 2015 moeten pensioenverzekeraars en pensioenfondsen informatie verstrekken die aansluit bij de wensen van de deelnemer.
De Eerste Kamer heeft op 19 mei 2015 unaniem ingestemd met het wetsvoorstel om de pensioencommunicatie van fondsen en verzekeraars te verbeteren. De wet beoogt mensen een persoonlijk en transparant totaaloverzicht van hun pensioen te bieden. Voor deelnemers moet duidelijk worden welke keuzes er zijn en wat de gevolgen zijn van belangrijke levensgebeurtenissen zoals bijvoorbeeld werkloosheid of overlijden voor het pensioen. Ook moeten de fondsen en verzekeraars meer gaan communiceren over onzekerheden.
Verder gaan de pensioenuitvoerders meer mogelijkheden bieden om digitaal aanvullende informatie te verstrekken.
Bron: Min SZW 19-05-2015