Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) deels overtekend

< Ga terug
27-05-2015
Het is niet meer mogelijk in te schrijven voor de MIT-regeling voor advies- en haalbaarheidsprojecten. De inschrijving startte op 19 mei 2015 maar is wegens overgrote belangstelling op 21 mei al twee maal overtekend. Het budget is op. Er zijn landelijk maar liefst 195 projecten aangemeld. Wel kunnen nog aanvragen worden ingediend voor een kennisvoucher en R&D samenwerkingsprojecten.
De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is bedoeld om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. Het kabinet en de regio’s hebben hiervoor in 2015 gezamenlijk ruim € 50 miljoen beschikbaar gesteld. Het doel om nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden is daarmee gedeeltelijk al behaald.
In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) vanuit een gezamenlijke instrumentenkoffer: adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten.
Adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten worden regionaal aangeboden, kennisvouchers en de twee TKI-instrumenten (Innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) zijn alleen landelijk beschikbaar.
R&D-samenwerkingsprojecten worden volgens het tenderprincipe, vanaf 1 respectievelijk 15 september afgehandeld, alle overige instrumenten binnen de MIT op volgorde van binnenkomst (first come, first served) vanaf 19 mei. Het is inmiddels niet meer mogelijk om in te schrijven voor advies- en haalbaarheidsprojecten (landelijk en in Zuid-Holland).
Ondernemers moeten, na het volgen van een stroomschema, in principe hun aanvraag indienen binnen de regio waar zij gevestigd zijn. Via de loketwijzer (https://www.rvo.nl/loketwijzer-wssl) komt men bij het juiste loket terecht. Een ondernemer komt bij het landelijke vangnet terecht als:
• er in de regio voor zijn/haar topsector geen openstelling is;
• het instrument niet regionaal aangeboden wordt (bijvoorbeeld kennisvouchers).
Bron: RVO 21-05-2015 en 19-05-2015