Economische ontwikkelingen

Wat zijn de verwachte ontwikkelingen voor 2017? Wij praten u graag bij.

De economische groei houdt aan en de binnenlandse bestedingen hebben hierin een belangrijke rol.

De consumptie neemt toe door een combinatie van stijgende contractlonen, lage inflatie en lastenverlichting. De verwachting is dat de investeringen in 2017 voor het vierde jaar op rij harder groeien dan het bbp.

Het bbp in Nederland groeit met 1,8% dit jaar en 2,1% volgend jaar. De werkloosheid zal dan afnemen van 6,9% in 2015 naar 6,2% in 2017.

Een aantal bijzondere risico's kunnen de economische groei afremmen: uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, de zwakke financiële situatie in Zuid‐Europa, verdere vertraging van de mondiale handel en onzekerheid over het monetaire beleid in de Verenigde Staten en het eurogebied.

Branche specifieke ontwikkelingen

Horeca en Recreatie

De sector horeca en recreatie profiteert optimaal van de aantrekkende economie. In vrijwel alle branches is sprake van groei, onder meer door hogere consumentenbestedingen, een aantrekkende zakelijke vraag en meer toerisme. Met één kanttekening: de enorme concurrentie. In de eigen sector blijft het aanbod groeien, maar ook aanbieders uit andere branches betreden de markt.

 • Kwaliteit, gastvrijheid en beleving zijn van essentieel belang geworden om nog een meerprijs te kunnen realiseren.
 • Verblijf- en dagrecreatie integreren om meer beleving te creëren of de verblijfsduur te verlengen.
 • De aandacht voor duurzaamheid neemt toe.

Automotive

De automotive profiteert van het economische herstel. Vooral particulieren zijn vaker bereid een nieuwe auto te kopen. Ook de verkoop van bestelauto's loopt als een trein, al blijft de markt zeer concurrerend. De zakelijke leasevloot en de markt voor gebruikte auto's blijven stabiel, maar de aftersalesmarkt staat nog onder druk. Om overeind te blijven moet vrijwel iedere partij zijn businessmodel aanpassen.

 • Slimme mobiliteitsoplossingen zijn in opkomst, zoals de combinatie van openbaar en individueel vervoer.
 • Duurzame mobiliteit wint aan populariteit.
 • De consument zoekt 'gemak' en 'ontzorging' en kiest steeds vaker op basis van prijs en gebruikskosten.

Detailhandel

In de detailhandel non-food zien we een duidelijke sentimentsverbetering. Door de toename van de particuliere bestedingen kopen consumenten simpelweg meer producten. Over vrijwel de gehele linie is dit zichtbaar. Maar de sector is hiermee niet uit de problemen. Er is prijsdruk, omdat de consument gewend is geraakt aan de aanhoudende kortingsacties en afprijzingen. Leegstand maakt dat consumenten kieskeuriger zijn in waar zij winkelen.

 • De consument heeft minder tijd en maakt keuzes: offline, online, gemak, snelheid, genieten en beleven.
 • De consument wil kopen waar en wanneer hij wil. Inspiratie en verkoop via meerdere kanalen is noodzakelijk.
 • Voor een onderscheidend en verrassend aanbod is samenwerking met collega-ondernemers en/of andere schakels in de keten noodzakelijk.

Bouw

Voor 2016 koerst de woningmarkt op aanhoudende hoge groeicijfers, mede door het effect van een inhaalvraag. Vooral ontwikkelende aannemers zien hun orderportefeuille structureel groeien. Het herstel van de infra- en utiliteitsmarkt blijft achter bij de woningmarkt. Er is sprake van een onbalans tussen vraag en aanbod en prijzen en winstgevendheid staan onder druk.

 • Het budget van de overheid krimpt en zij geeft prioriteit aan verminderde regeldruk en bureaucratie.
 • Het belang van duurzaamheid neemt toe bij zowel bouwer als opdrachtgever.
 • Steeds meer kleinschalige (her)bouw in een bestaande situatie, in plaats van grootschalige nieuwbouw in het buitengebied.

Groothandel

De toenemende internationale dynamiek heeft een positieve impact op de groothandels. Voor de totale sector verwacht de Rabobank een volumegroei van circa 1,7% in 2017. Maar in alle ketens is prijsdruk voelbaar en deze komt steeds vaker bij de groothandels terecht. De positie in de keten wordt steeds belangrijker, want wie leidend is, bepaalt waar de marge terechtkomt.

 • Het buitenland is een interessante afzetmarkt, gezien de beperkte groeimogelijkheden op de Nederlandse markt.
 • Groothandels automatiseren steeds meer processen, van voorraadbeheer tot klantinformatie.
 • Groothandels in retailgoederen ontwikkelen steeds vaker eigen merken of zelfs een eigen retailkanaal en integreren zo verder voorwaarts in de keten.