Pensioen in eigen beheer

Bij pensioenopbouw in eigen beheer vormt de DGA een voorziening op zijn balans van waaruit de BV op een later moment zijn pensioen gaat uitkeren. Deze voorziening is bijna altijd gebaseerd op een 'eindloonregeling', waarbij de DGA zichzelf een pensioen toezegt dat een vast percentage van zijn laatstverdiende salaris is.

Het wetsvoorstel 'Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen' is op 17 november aangenomen door de Tweede Kamer. Dit houdt in dat opbouw van pensioen in eigen beheer vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk is.

Wanneer u als DGA een pensioen in eigen beheer houdt, heeft u vanaf 1 januari 2017 drie keuzes:

  1. Uw pensioen afkopen.
  2. Uw pensioen omzetten in een oudedagsvoorziening.
  3. Het in stand laten van uw pensioenaanspraken, waarbij uw reeds opgebouwde pensioen aanspraken in stand blijven.

Wij zullen u separaat informeren over de keuzes die u heeft. DGA's die nu nog pensioen in eigen beheer opbouwen zullen begin december in ieder geval notulen toegestuurd krijgen om de pensioenopbouw te staken per 1 januari 2017.