Factuureisen

Wanneer u een prestatie hebt verricht stuurt u veelal een factuur zodat uw afnemer u kan gaan betalen en de benodigde informatie heeft om te kunnen betalen. Wist u dat een factuur aan diverse eisen moet voldoen?

Onderstaand zetten wij ze nog een keer voor u op een rij:

 • Uw volledige naam en die van uw afnemer.
  Let op: U vermeldt de juridische naam. De handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Bij fiscale eenheden is het gebruikelijk dat de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat.
 • Uw volledige adres en dat van uw afnemer.
  U vermeldt het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd. Vermelding van alleen een postbusadres is niet voldoende.
 • Uw btw-nummer.
  Bij fiscale eenheden is dat het btw-nummer van het onderdeel dat de prestatie levert.
 • Uw KvK-nummer.
 • De datum waarop de factuur is uitgereikt.
 • Een uniek volgnummer.
 • De aard van de goederen of diensten die u hebt geleverd.
 • De hoeveelheid van de goederen of de omvang van de diensten die u hebt geleverd.
 • De datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling.
 • Het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw.
  Levert u prestaties met verschillende btw-tarieven? Vermeld dan de aparte bedragen. Neem daarnaast de eenheidsprijs op, als dit van toepassing is.
 • Het btw-tarief dat u in rekening brengt.
 • Het btw-bedrag.
 • U mag de in rekening gebrachte omzetbelasting alleen aftrekken als u een factuur hebt die aan alle wettelijke eisen voldoet. Er kan zelfs een verzuimboete (van maximaal € 4.920) worden opgelegd aan de ondernemer die een onjuiste of onvolledige factuur uitreikt.

  Het is dus van belang uw facturen eens extra te controleren. Houdt u hier ook in 2017 rekening mee?