Tarieven bijtelling auto 2017

Vanaf 2017 wijzigen de autobelastingen op een aantal punten. Daarmee maakt het kabinet het stelsel van autobelastingen eenvoudiger, onder andere door het aantal bijtellingspercentages te verminderen.

In de autobrief II draagt staatssecretaris Wiebes zijn voorstellen aan om het stelsel van autobelastingen te vereenvoudigen, gericht opeen stabiele inkomensstroom voor het rijk, met meer winst voor het milieu. De bijtelling, welke voorheen afhankelijk was van de CO2 uitstoot, wordt gelijk getrokken, waarbij alleen volledig emissieloos rijden wordt gestimuleerd. Concreet gaat het volgende wijzigen:

  • Volledig elektrische auto's worden belast met 4% bijtelling
  • Alle andere auto's gaan in de periode van 2017 tot en met 2020 naar één tarief van 22% bijtelling.
  • De aanschafbelasting (BPM) wordt stapsgewijs verlaagd naar 12% in 2020
  • De motorrijtuigenbelasting wordt voor iedereen lager.

Volgens Wiebes wordt met het nieuwe beleid zuinig rijden meer gestimuleerd en wordt de aandacht voor luchtkwaliteit flink versterkt. Daarnaast wordt het voor particulieren goedkoper om een auto aan te schaffen en te bezitten. Onderstaand treft u de bijtellingstarieven.

Bijtelling CO2-grenzen 2016 2017 2018 2019 2020
Volledig elektrisch (EV) 0 g/km 4% 4% 4% 4% 4%
Semi elektrisch (PHEV) 1 - 50 g/km 15% 22% 22% 22% 22%
Zuinig 51 - 106 g/km 21% 22 22% 22% 22%
Overig > 106 g/km 25% 22% 22% 22% 22%