Verhoogde schenkingsvrijstelling / de Jubelton

De eenmalig verhoogde vrijstelling van € 100.000,- voor schenkingen die verband houden met de eigen woning keert in 2017 weer terug! De vrijstelling geldt ook voor schenkingen van derden en is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de reductie van de eigenwoningschuld.

Van de vrijstelling kan gebruik gemaakt worden als de begunstigde tussen de 18 en 40 jaar is en als de schenking wordt gebruikt voor één van de volgende doeleinden:

  • aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning
  • aflossing van de eigenwoningschuld
  • aflossing van de restschuld van de verkochte eigen woning
  • afkoop van recht van erfpacht, opstal of beklemming

Eén van de voorwaarden voor schenking is dat de leeftijd van de begiftigde tussen de 18 en de 40 jaar ligt. Er is hiervoor echter een uitzondering gemaakt: als de partner van de begiftigde in deze leeftijdscategorie valt, kan ook gebruik worden gemaakt van de schenkingsvrijstelling. Het bedrag hoeft dan niet aan de partner geschonken te worden maar mag gewoon aan de oorspronkelijk begiftigde worden uitgekeerd.

Wanneer een persoon van 2 ouders een schenking krijgt, geldt maar één keer de vrijstelling. Deze situatie kan voorkomen bij gescheiden ouders. De verhoogde vrijstelling kan wel meerdere keren gelden als een persoon van verschillende derden een gift ontvangt.

Onderstaand treft u een stroomschema aan waaruit u een indicatie krijgt of de verhoogde vrijstelling van toepassing is.

stroomschema verhoogde vrijstelling