Sparen in Box 3

U betaalt belasting over een deel van uw vermogen, de zogenoemde grondslag sparen en beleggen. Dat is de waarde van uw vermogen op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet, minus uw heffingsvrij vermogen.

Tot en met 2016 wordt ervan uit gegaan dat u een voordeel van 4% hebt over uw 'grondslag sparen en beleggen'. Over dat voordeel van 4% betaalt u 30% inkomstenbelasting. U betaalt dus per saldo 1,2% belasting over uw 'grondslag sparen en beleggen'.

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw vermogen. Er zijn dan 3 vermogensschijven. De fiscus gaat ervan uit dat u meer voordeel hebt over uw vermogen als dat vermogen groter is. Bij iedere volgende vermogensschijf wordt daarom een hoger percentage gebruikt om dat voordeel te berekenen. Verder gaat het heffingsvrij vermogen omhoog naar € 25.000 per persoon.

Wij kijken graag met u mee op welke manier uw vermogen het meest voor u opbrengt.